Sekretesspolicy

Ikraftträdande: 18.12 2020

Nyholm Solutions Oy Ab ("oss", "vi" eller "vår") driver https://trolle.app webbplatsen och mobilapplikationen Trolle (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har associerat med den informationen.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor.

Definitioner

 • Tjänst

  Tjänsten avser https://trolle.app -webbplatsen och Trolle-mobilapplikationen som drivs av Nyholm Solutions Oy Ab

 • Personuppgifter

  Med personuppgifter avses uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från den och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning).

 • Användningsdata

  Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genom att använda tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

 • Cookies

  Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

 • Personuppgiftsansvarig

  Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och på vilket sätt all personlig information ska behandlas eller ska behandlas.

  För denna sekretesspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 • Databehandlare (eller tjänsteleverantörer)

  Databehandlare (eller tjänsteleverantör) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar.

  Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

 • Dataobjekt (eller användare)

  Dataobjekt är varje levande person som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlad data

Personuppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, stat, provins, postnummer, ort
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon av eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar.

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten via eller via en mobil enhet ("Användningsdata").

Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som datorns Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med en mobil enhet kan denna användningsinformation innehålla information som typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, typen av den mobila webbläsaren du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Platsdata

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillstånd ("Platsdata"). Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst via dina enhetsinställningar.

Data för spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också som fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessions-cookies. Vi använder sessions-cookies för att driva vår tjänst.
 • Preferen-cookies. Vi använder preferens-cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhet-cookies. Vi använder säkerhets-cookies av säkerhetsskäl.

Användning av data

Nyholm Solutions Oy Ab använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Nyholm Solutions Oy Ab på den rättsliga grunden för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Nyholm Solutions Oy Ab kan behandla dina personuppgifter på grund av:

 • Vi måste göra ett kontrakt med dig
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Behandlingen ligger i våra legitima intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För betalningshantering
 • För att följa lagen

Lagring av data

Nyholm Solutions Oy Ab kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Nyholm Solutions Oy Ab kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra vår Tjänsts funktionalitet, eller om vi lagligen är skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Finland och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Finland och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Nyholm Solutions Oy Ab kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av data

Affärstransaktion

Om Nyholm Solutions Oy Ab är inblandad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan Nyholm Solutions Oy Ab vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Juridiska krav

Nyholm Solutions Oy Ab kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att uppfylla en rättslig skyldighet
 • För att skydda och försvara Nyholm Solutions Oy Ab: s rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot rättsligt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Vår policy för "Spåra inte" -signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi stöder inte Spåra inte ("DNT"). Spåra inte är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill spåras.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Nyholm Solutions Oy Ab strävar efter att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få åtkomst till, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet kontoinställningar. Om du inte själv kan utföra dessa åtgärder, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.

 • Rätten till rättelse. Du har rätt att rätta till din information om den informationen är felaktig eller ofullständig.

 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.

 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.

 • Rätten att återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Nyholm Solutions Oy Ab litade på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, utföra Service-relaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics

  Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbtrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget reklamnätverk.

  Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Remarketing

Nyholm Solutions Oy Ab använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser för dig efter att du besökte vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

 • Google Ads (AdWords)

  Google Ads (AdWords) remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.

  Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa Googles Display-nätverksannonser genom att besöka inställningssidan för Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

  Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

  Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och / eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och upptäck. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalningsbehandlarna vi arbetar med är:

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredjepartswebbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

 • Med e-post: info@trolle.app