Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 18.12 2020

Dessa villkor ("Villkor") styr ditt förhållande till https://trolle.app webbplats och Trolle mobilapplikation ("Tjänsten") som drivs av Nyholm Solutions Oy Ab ("oss" , "vi" eller "vår").

Läs dessa villkor noga innan du använder vår webbplats och Trolle-mobilapplikationen ("tjänsten").

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

Prenumerationer

Vissa delar av tjänsten faktureras på prenumerationsbasis ("Prenumeration (er)"). Du kommer att faktureras i förväg på återkommande och periodisk basis ("Faktureringscykel"). Faktureringscykler ställs in antingen på månads- eller årsbasis, beroende på vilken typ av prenumerationsplan du väljer när du köper ett prenumeration.

I slutet av varje faktureringscykel förnyas ditt abonnemang automatiskt under exakt samma villkor såvida du inte avbryter det eller Nyholm Solutions Oy Ab annullerar det. Du kan avbryta din prenumerationsförnyelse antingen via din kontohanteringssida online eller genom att kontakta Nyholm Solutions Oy Ab: s kundsupportteam.

En giltig betalningsmetod, inklusive kreditkort, krävs för att behandla betalningen för din prenumeration. Du ska förse Nyholm Solutions Oy Ab med korrekt och fullständig faktureringsinformation inklusive fullständigt namn, adress, tillstånd, postnummer, telefonnummer och en giltig betalningsmetodinformation. Genom att skicka in sådan betalningsinformation godkänner du automatiskt Nyholm Solutions Oy Ab att debitera alla prenumerationsavgifter som uppkommit via ditt konto till sådana betalningsinstrument.

Om automatisk fakturering av någon anledning misslyckas kommer Nyholm Solutions Oy Ab att utfärda en elektronisk faktura som anger att du måste fortsätta manuellt, inom ett visst tidsfrist, med full betalning motsvarande faktureringsperioden som anges på fakturan.

Gratis provperiod

Nyholm Solutions Oy Ab kan, efter eget gottfinnande, erbjuda ett prenumeration med en kostnadsfri provperiod under en begränsad tidsperiod ("gratis provperiod").

Du kan behöva ange din faktureringsinformation för att kunna registrera dig för en gratis provperiod.

Om du anger din faktureringsinformation när du registrerar dig för en gratis provperiod, kommer du inte att debiteras av Nyholm Solutions Oy Ab förrän den kostnadsfria provperioden har löpt ut. På den sista dagen i den kostnadsfria testperioden kommer du automatiskt att debiteras de tillämpliga prenumerationsavgifterna för den typ av prenumeration du valt, såvida du inte säger upp ditt prenumeration.

När som helst och utan föregående meddelande förbehåller sig Nyholm Solutions Oy Ab rätten att (i) ändra villkoren för erbjudandet om gratis provversion, eller (ii) annullera ett sådant gratis provförsök.

Avgiftsändringar

Nyholm Solutions Oy Ab får, efter eget gottfinnande och när som helst, ändra Prenumerationsavgifterna för Prenumerationerna. Eventuella ändringar av prenumerationsavgiften träder i kraft i slutet av den dåvarande faktureringscykeln.

Nyholm Solutions Oy Ab kommer att ge dig ett rimligt förhandsmeddelande om eventuella ändringar av prenumerationsavgifter för att ge dig möjlighet att säga upp din prenumeration innan en sådan ändring träder i kraft.

Din fortsatta användning av tjänsten efter att prenumerationsavgiftsändringen träder i kraft utgör ditt avtal att betala det modifierade prenumerationsavgiftsbeloppet.

Återbetalningar

Förutom när det krävs enligt lag, återbetalas inte betalda prenumerationsavgifter.

Innehåll

Med vår tjänst kan du lägga upp, länka, lagra, dela och på annat sätt tillhandahålla viss information, text, grafik, videor eller annat material ("Innehåll"). Du ansvarar för innehållet som du lägger upp till tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att publicera innehåll till tjänsten ger du oss rätten och licens att använda, modifiera, utföra, visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom tjänsten. Du behåller alla dina rättigheter till allt innehåll du skickar, publicerar eller visar på eller via tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter.

Du intygar och garanterar att: (i) Innehållet är ditt (du äger det) eller att du har rätt att använda det och bevilja oss rättigheterna och licensen enligt dessa Villkor, och (ii) publicering av din Innehåll i eller genom tjänsten bryter inte mot integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, avtalsrättigheter eller andra personers rättigheter.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att få åtkomst till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredje parts tjänst.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt som användarnamn, ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter utan dig utan lämpligt tillstånd, eller ett namn som annars är stötande, vulgärt eller obscent.

Immateriell egendom

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktioner är och förblir den exklusiva egenskapen för Nyholm Solutions Oy Ab och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i både Finland och utlandet. Våra varumärken och kontrakt får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Nyholm Solutions Oy Ab.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Nyholm Solutions Oy Ab.

Nyholm Solutions Oy Ab har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att Nyholm Solutions Oy Ab inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Vid upphörande upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Nyholm Solutions Oy Ab eller dess styrelseledamöter, anställda, partners, ombud, leverantörer eller dotterbolag är under inga omständigheter ansvariga för indirekta, tillfälliga, speciella, följd- eller straffskador, inklusive utan begränsning, vinstförlust, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, som härrör från (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsten; (ii) något beteende eller innehåll från någon tredje part på tjänsten; (iii) allt innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada, och till och med om en åtgärd som anges här har misslyckats med sitt väsentliga syfte.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls enligt "AS IS" och "AS AVAILABLE". Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång eller prestationsförlopp.

Nyholm Solutions Oy Ab, dotterbolag och dess licensgivare garanterar inte att a) Tjänsten fungerar oavbruten, säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats; b) eventuella fel eller fel kommer att korrigeras; c) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultaten av att använda tjänsten uppfyller dina krav.

Tillämplig lag

Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med Finlands lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vårt underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revision är viktig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar träder i kraft godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.